Огласи

Конкурс за избор на надворешни оценувачи за акредитација на здравствени установи

Конкурс за избор на надворешни оценувачи за акредитација на здравствени установи

Министерството за здравство на Република Македонија распишува конкурс за избор на 30 надворешни оценувачи (15 лекари, 7 медицински сестри, 5 дипломирани правници и 3 дипломирани економисти) во постапката за акредитација на здравствените установи.

Објавено на June 15, 2014 Повеќе →
Ранг листа по јавен оглас број 246/2013

Ранг листа по јавен оглас број 246/2013

Објавено на January 10, 2014 Повеќе →

Најнови

Известување – семејна медицина

Министерството за здравство ги известува сите лекари кои работат во примарна здравствена заштита дека согласно подзаконските акти од областа на семејна медицина имаат обврска да ја завршат програмата за доедукација до 31.12.2020 година. За информации за организирање на доедукацијата како и за други прашања може да се обратите на Катедрата за семејна медицина на Медицинскиот […]

Објавено на July 8, 2014 Повеќе →
Оглас за изразување интерес

Оглас за изразување интерес

Оглас за изразување интерес на доктори–специјалисти вработени во приватните здравствени установи, кои сакаат да преминат да работат во јавните здравствени установи. Кандидатите својот интерес треба да го искажат на e-mail адресата prezemanje@zdravstvo.gov.mk, со писмо за интерес кое треба да ги содржи следните податоци: име и презиме, контакт телефон, e-mail адреса, специјалност, работно искуство како специјалист, како и податок дали досега има работно искуство […]

Објавено на June 12, 2014 Повеќе →
Протокол за ургентна тријажа

Протокол за ургентна тријажа

Објавено на May 31, 2014 Повеќе →
Домашната визита се проширува на лица од ранливи категории

Домашната визита се проширува на лица од ранливи категории

Скопје, 15 мај, 2014 – Од понеделник (19 мај) 350 медицински тимови од здравствените домови во рамки на проектот Домашна визита ќе почнат да вршат патронажни посети во домовите на над 23 илјади лица од ранливи категории. Здравствени совети, услуги и нега ќе добијат лица корисници на туѓа нега, на надомест за глувост, надомест за слепило, мобилност и постојана парична […]

Објавено на May 16, 2014 Повеќе →
Прв Македонски и Четврти јадрански конгрес за фармакоекономија

Прв Македонски и Четврти јадрански конгрес за фармакоекономија

  Од 24-27Мај 2014год.  Во нашата држава во Охрид се одржа Првиот Mакедонски и Четвртиот јадрански конгрес за фармакоекономија и исход од терапија. Конгресот го отвори Директорот на Бирото за лекови Катерина Алексоска со краток осврт на значењето на фармакоекономијата во здравсвените системи потенцирајќи дека Фармакоекономијата како научна дисциплина  мултидимензионално ги евалуира и компарира трошоците […]

Објавено на May 14, 2014 Повеќе →