Најнови

Брошура со информации и совети за новите родители

Брошура со информации и совети за новите родители

  Почитувани, Во прилог е брошура со Информации и совети за новите родители, фокусирана на постпородилниот период, со стручни совети и препораки за грижа на мајката и новороденчето непосредно по породувањето. Брошурата е изготвена од Заводот за мајки и деца, печатена од Институтот за јавно здравје во рамки на активностите од Програмата за активна здравствена […]

Објавено на November 13, 2014 Повеќе →
Одобрување на цени на лек на оригинатор и иновативeн лек

Одобрување на цени на лек на оригинатор и иновативeн лек

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на лек на оригинатор и иновативeн лек

Објавено на October 31, 2014 Повеќе →
Заштитени имиња на генерички лекови на кои се намалуваат цените

Заштитени имиња на генерички лекови на кои се намалуваат цените

Објавено на October 31, 2014 Повеќе →
Намалување на максимални цени на оригинатори

Намалување на максимални цени на оригинатори

Со октомвриското утврудување на максимални цени на лекови, намалени се максималните цени на вкупно 263 оригинатори лекови.  

Објавено на October 21, 2014 Повеќе →
Правилник за електронски медицински дневник

Правилник за електронски медицински дневник

Почитувани, Во прилог е правилникот за воведување на електронски медицински дневник на сите нивоа на здравствена заштита.

Објавено на October 19, 2014 Повеќе →