Најнови

Одобрување на цени на лек на оригинатор и иновативeн лек

Одобрување на цени на лек на оригинатор и иновативeн лек

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на лек на оригинатор и иновативeн лек

Објавено на October 31, 2014 Повеќе →
Заштитени имиња на генерички лекови на кои се намалуваат цените

Заштитени имиња на генерички лекови на кои се намалуваат цените

Објавено на October 31, 2014 Повеќе →
Намалување на максимални цени на оригинатори

Намалување на максимални цени на оригинатори

Со октомвриското утврудување на максимални цени на лекови, намалени се максималните цени на вкупно 263 оригинатори лекови.  

Објавено на October 21, 2014 Повеќе →
Правилник за електронски медицински дневник

Правилник за електронски медицински дневник

Почитувани, Во прилог е правилникот за воведување на електронски медицински дневник на сите нивоа на здравствена заштита.

Објавено на October 19, 2014 Повеќе →
Лекови од паралелен увоз – Октомври 2014та

Лекови од паралелен увоз – Октомври 2014та

Во прилог листата на лекови одобрени за паралелен увоз заклучно со Октомври 2014та

Објавено на October 17, 2014 Повеќе →